Údaje o textu
Titulek: Abdún
Autor: Rudolf Dvořák
Zdroj: Ottův slovník naučný. První díl. Praha: J. Otto, 1888. S. 43. Dostupné online.
Licence: PD old 70

ibn Abdún († 1136), slavný básník španělsko-arabský, nar. v Jáboře (Evora); již ve 13. roce věku svého počal básniti i vynikl tak, že povolal si ho Omar el-Mutavakkil ibn Aftas, někdejší guvernér jáborský, když se dostal 1083 po svém bratru ku vládě, do Badájozu a učinil jej svým sekretářem a stálým průvodčím. Po smrti jeho, jíž i říše Aftasovců vzala za své (1094), byl sekretářem nejprve vůdce afrických vojsk Síra bna abú Bekra, pak v Marokku u dvora Alího bna Júsufa bna Tášifína, který byl zároveň vladařem španělským. †1136 meškaje návštěvou u své rodiny v Jáboře. A. proslavil se v literatuře arabské svojí historickou básní Kasida ráijja (kasída na r rýmující), jíž opěval pád rodu Aftasovců a která i pod různými jmény jinými se uvádí: Ratolest balsamová, Nákrčník doupňáka, Kasída abdúnská atd. K básni této, oplývající narážkami historickými, napsal portugalský Arab ibn Badrún, sám básník nadaný, kommentár, jejž vydal Dozy: Commentaire histor. sur le počme d'ibn' Abdoun par ibn Badroun, Leyde 1846. Dk.