Údaje o textu
Titulek: Abd
Autor: Rudolf Dvořák
Zdroj: Ottův slovník naučný. První díl. Praha: J. Otto, 1888. S. 32. Dostupné online.
Licence: PD old 70

Abd, arab. sluha 1. ve vlastním slova smyslu jako otrok a sice mužský otrok (nyní užívá se slova toho o černých otrocích naproti slovu mamlúk, známé i u nás mameluk, jehož užívá se o bílém otroku); 2. přeneseně – sluha a ctitel boha, na př. abd-ulláh sluha Alláhův, abd-ur-rahmán sluha slitovníka, abd-ur-rahím sluha milosrdného, abd-ul-hámid sluha chváleného, abd-ul-medžíd sluha slaveného, abd-ul-azíz sluha mocného, abd-ul-vahháb sluha dárce atd. Dk.