Ottův slovník naučný/ABCtuorium

Údaje o textu
Titulek: ABCtuorium
Autor: neuveden
Zdroj: Ottův slovník naučný. První díl. Praha: J. Otto, 1888. S. 32. Dostupné online.
Licence: PD anon 70
Související články ve Wikipedii:
Abctuorium

ABCtuorium, ABCturium též abgatorium, čásť obřadu při svěcení nového kostela. Papež Řehoř Vel. ustanovil totiž, aby biskup světě kostel napsal na podlahu dvakrát A BC; později biskupové však psávali celou abecedu latin. a řecky a to v levo od vchodu ku hlav. oltáři na podlaze popelem posypané Výklad: aby věřící dobře si zapamatovali, co slyší. V některých liturg. knihách zove se tato alfabeta abecenarium.