Ottův slovník naučný/Abbatini

Údaje o textu
Titulek: Abbatini
Autor: neuveden
Zdroj: Ottův slovník naučný. První díl. Praha: J. Otto, 1888. S. 26. Dostupné online.
Licence: PD anon 70
Heslo ve Wikipedii: Guido Ubaldo Abbatini

Abbatini Quido-Ubaldo, malíř italský římské školy (* 1600–1656). Nar. v Cittě di Castello, vstoupil v Římě do školy Arpinovy. jehož vlivem se talent jeho rozvíjel tak, že malíř Romanelli neváhal použiti jeho pomoci při malbě výjevů ze života markrabiny Matildy pro síně vatikanské. Tím vzrostla jeho pověst tak, že brzy objednány u něho Zvěstování P. Marie pro klášter sv. Kláry, Madonna ve slávě pro kostel sv. Augustina a Nanebevzetí P. Marie. Za Innocence X. na rozkaz kard. Cornara maloval Sv. Ducha mezi anděly pro kapli sv. Teresie a mnoho jiných. Jako mosaicista proslavil se dvěma pracemi ve chrámě sv. Petra dle nákresů Cortoniových: Sv. Trojicí a Sv. Lvem. Mimo to proslavil se histor. malbami alla chiaroscuro, které v kostele sv. Ducha zdola úplně zdají se býti basreliefy. Vynikal též jako portraitista, zvl. zdařilá jest podobizna pap. Innocence X. A. blíží se k Arpinovi, ale jest přirozenější než tento.