Ottův slovník naučný/Abbatiae consistorales

Údaje o textu
Titulek: Abbatiae consistorales
Autor: Alois Jirák
Zdroj: Ottův slovník naučný. První díl. Praha: J. Otto, 1888. S. 26. Dostupné online.
Licence: PD old 70

Abbatiae consistorales (lat.) jsou opatství, jež zadává papež v konsistoriu; rozeznávají se a. c. nullius (scil. dioecesis), jichž opatové mají tak zvanou quasi-episkopální pravomoc nad jistým, z diécése vyňatým územím, a a. c. prosté, jichž roční důchody obnášejí jistou sumu peněz. Jrk.