Ottův slovník naučný/Aëropé

Údaje o textu
Titulek: Aëropé
Autor: Albert Dohnal
Zdroj: Ottův slovník naučný. První díl. Praha: J. Otto, 1888. S. 285–286. Dostupné online.
Licence: PD old 70

Aëropé, v myth. řecké: 1) Dcera krétského krále Katrea, jenž obdržev kdysi věštbu, že rukou jednoho z dítek svých zahyne, anebo (dle jiné pověsti) zpozorovav milostný poměr A-pin k jakémusi otroku, odevzdal ji Naupliovi, aby ji utopil. Ten však zavedl ji do Arga, kdež stala se chotí Pleisthenovou a matkou Agamemnona i Menelaa, které porodila dle jedné pověsti Pleisthenovi, dle jiné Atreovi. Jsouc chotí Atreovou pomáhala milci svému Thyestovi odciziti zlatého berana, jenž Atreovi panství zajišťoval, načež tento dal ji z trestu hoditi do moře (viz Atreus, Thyestés). Báje tato poskytla látky některým tragikům řeckým a též v umění výtvarném došla povšimnutí. – 2) A., dcera Kéfeova, milenka boha Area, jemuž porodila Aëropa. Tohoto pak při porodu jeho zemřevši zázračným řízením Areovým ještě po smrti kojila. Dnl.