Ottův slovník naučný/Aéroplan

Údaje o textu
Titulek: Aéroplan
Autor: Ladislav Hajniš
Zdroj: Ottův slovník naučný. První díl. Praha: J. Otto, 1888. S. 286. Dostupné online.
Licence: PD old 70

Aéroplan (řec. aér vzduch, lat. planum rovina), název dynamických letadel drakových, jichž let podmíněn působením reakce vzduchu na pevný štít přiměřeně nakloněný, poháněný určitým směrem pomocí vzdušních kol, šroubů a pod. nebo přímou reakcí unikajících plynů nebo par. (Viz Letadlo.) Hjš.