Ottův slovník naučný/Žitný ostrov

Údaje o textu
Titulek: Žitný ostrov
Autor: Pavel Papáček, neuveden
Zdroj: Ottův slovník naučný. Dvacátýsedmý díl. Praha : J. Otto, 1908. S. 848. Dostupné online.
Licence: PD old 70
Heslo ve Wikipedii: Žitný ostrov

Žitný ostrov: 1) Ž. o. (něm. Schütt), název dvou ostrovů dunajských v Malé uherské nížině mezi Prešpurkem a Komárnem. Velký Ž. o. (maď. Csallóköz) vzniká odloučením levého ramene, t. zv. Novohradského nebo Váhodunaje (Vágduna), asi 1 km pod Prešpurkem a táhne se (v délce 90 km, v šířce 15–20 km) až ke Komárnu. Pro úrodnou půdu rodící hojnost ovoce, zeleniny a obilí bývá nazýván »Zlatou zahradou« Uher (Aranykert), pročež tu také vzniklo na 200 osad téměř úplně maďarských, jen v sz. slovenských. Středem ostrova probíhá trať Prešpurk–Komárno. Administrativně přísluší V. Ž. o. z větší části ke stolici prešpurské, na jv. ke komárenské, a některé osady i k rábské a mošonské. K těmto posledním přísluší Malý Ž. o. pouze 45 km dlouhý, utvořený pravým ramenem Dunaje, také Mošonským nazývaným. Úrodností i lidnatostí vyrovná se však úplně Velkému.

2) Ž. o. v Kaspickém moři v jz. koutě volžské delty asi 75 km od Astrachaně. Na něm osada se 400 obyv., hlavně rozkolníky živícími se lovem ryb. Tu bývalo stanoviště Stěňky Razina. Pp.