Ottův slovník naučný/Švácha

Údaje o textu
Titulek: Švácha
Autor: Josef Scheiner
Zdroj: Ottův slovník naučný. Dvacátýčtvrtý díl. Praha : J. Otto, 1906. S. 847–848. Dostupné online.
Licence: PD old 70

Švácha Václav (* 31. čce 1872 v Broumech) vystudoval učitelský ústav v Praze, působil jako učitel tělocviku na různých ústavech, r. 1901 jmenován defin. učitelem při českém učitelském ústavu v Praze. Pracuje přednáškami i články v různých časopisech o zvelebení tělocviku školského. Samostatně vydal Zákonitá ustanoveni o tělocviku ve školách obecných a méšťanských v král. Českém (1905) a spolu s Ligannem Tělocvik školský ve způsobě rozvrhu (1897). Jest spoluredaktorem časop. „Výchova tělesná“. Schnr.