Ottův slovník naučný/Čtverhran

Údaje o textu
Titulek: Čtverhran
Autor: Hynek Soldát
Zdroj: Ottův slovník naučný. Šestý díl. Praha : J. Otto, 1893. S. 816. Dostupné online.
Licence: PD old 70

Čtverhran (čtyřúhelník tělesný) jest omezen čtyřmi úhly rovinnými, jež rozprostírajíce se v různých rovinách, mají společný vrchol a každé sousední dva společné rámě. Uhly ty slovou úhly hranovými a ramena jejich hranami č-u. Ve starších spisech geometrických vyskytuje se č. jako terminus místo čtyřúhelník. V geometrii polohy někteří užívají č-u jakožto názvu pro útvar čtyřbodový či čtyřroh. St.