Ottův slovník naučný/Ábdest

Údaje o textu
Titulek: Ábdest
Autor: Rudolf Dvořák
Zdroj: Ottův slovník naučný. První díl. Praha: J. Otto, 1888. S. 33. Dostupné online.
Licence: PD old 70

Ábdest (perský výraz pro arab. wuzú) je Muhammedem zavedený způsob umývání se (tváře, rukou po lokte, hlavy a nohou po kotníky) před modlitbou (Kor. V. 8). Umývání děje se dle podrobných předpisů vodou, a není-li této neb je-li nezdravá, prachem nebo pískem. Význam jeho záleží ve smytí všelikého hříchu s těla a má dle výroku Muhammedova platnost jako polovice víry a klíč k modlitbě. U větších mešit nalézají se zvláštní nádržky neb i studny určené k tomuto náboženskému umývání. Při větším poskvrnění, jež theology muslimskými výslovně se vypočítává, jest nutným mytí celého těla (gusl), ustanovené v Kor. V. 9. Tradice ustanovuje i jiná umývání, založená ne na předpise božském, nýbrž na předpise nebo příkladu Muhammedově (gusl masnún = umývání tradicí zavedené) při přestoupení k islámu, před modlitbou páteční (= neděle muslimská) a o velkých slavnostech, po mytí mrtvoly a puštění krve. Dk.