Údaje o textu
Titulek: Ohlasy žalmů
Autor: František Žák
Zdroj: ŽÁK, František. Ohlasy žalmů. V Hradci Králové: Tiskové družstvo, 1921. 150 s.
Dostupné online. (PDF)
Vydáno: Tiskové družstvo, Hradec Králové, 1921
Licence: PD old 70
Index stran

Prve než se hory narodily,
ty jsi, Bože věčný. Tisíc let
před tebou je jako včerejší den,
který prch’ a nevrátí se zpět.

Co je člověk? Z jitra povykvete,
a již vadne, sotva zadýchá,
jak věc bez ceny jsou jeho léta,
jako tráva, která usýchá.

Lidský život jako pavučina,
jeho obsah lopota a žal,
pro hříchy, jež urážejí tebe,
ty ses na nás, Pane, rozhněval.

Ulituj nás, služebníky svoje,
v srdce vlož nám zbožné zápaly,
žehnej s hůry dílům našich rukou,
bychom šťastni v tobě plesali.