Ohlasy žalmů/87

Údaje o textu
Titulek: Ohlasy žalmů
Autor: František Žák
Zdroj: ŽÁK, František. Ohlasy žalmů. V Hradci Králové: Tiskové družstvo, 1921. 150 s.
Dostupné online. (PDF)
Vydáno: Tiskové družstvo, Hradec Králové, 1921
Licence: PD old 70
Index stran

Trpím bolest, smrti blízek jsem,
jako do hrobu jsem položen,
mezi mrtvé počítají mne,
a jsem tebou, Pane, opuštěn.

Zda-li stíny budou vyprávět
v místech zkázy o tvé věrnosti,
vidět divy tvoje v temnotách,
v hrůzách jásat k tobě radostí?

A přec letí k tobě, Bože můj,
z jitra hned mé prosby dojemné,
nadmíru tvůj hněv mne skličuje,
proč se odvracuješ ode mne?