Ohlasy žalmů/79

Údaje o textu
Titulek: Ohlasy žalmů
Autor: František Žák
Zdroj: ŽÁK, František. Ohlasy žalmů. V Hradci Králové: Tiskové družstvo, 1921. 150 s.
Dostupné online. (PDF)
Vydáno: Tiskové družstvo, Hradec Králové, 1921
Licence: PD old 70
Index stran

Pastýři, jenž trůníš nad oblaky,
slzami nás napájíš,
chlebem běd a strastí nasycuješ,
kdy nám tvář svou vyjasníš?

Jako vinný kmen jsi zasadil nás,
větve k moři rozestřel,
cedry hor svým stínem zahaluješ,
proč jsi na nás zanevřel?

Požírá tvou vinici zvěř polní,
lesní kanec ryje v ní,
vzpomeň, že tvá ruka vštípila ji,
k záchraně se pozdvihni.