Ohlasy žalmů/78

Údaje o textu
Titulek: Ohlasy žalmů
Autor: František Žák
Zdroj: ŽÁK, František. Ohlasy žalmů. V Hradci Králové: Tiskové družstvo, 1921. 150 s.
Dostupné online. (PDF)
Vydáno: Tiskové družstvo, Hradec Králové, 1921
Licence: PD old 70
Index stran

Bože, pohané tvůj poskvrnili chrám,
svaté město obrátili v ssutiny,
šelmám v pokrm dali tělo sluhů tvých,
krví jejich zaplavili dědiny.

Rychle vyjdi vstříc nám smilování tvé,
zbědovaní jsme, v nás všechen život zhas’,
nepřičítej hříchy našich předků nám,
Bože, spáso naše, vysvobodiž nás.

Přec jsme národ tvůj a ovce pastvy tvé,
pro své jméno promiň hříchy nám,
z moci neznajících tebe vyveď nás,
budem slávu tvou všem hlásat končinám.