Ohlasy žalmů/60

Údaje o textu
Titulek: Ohlasy žalmů
Autor: František Žák
Zdroj: ŽÁK, František. Ohlasy žalmů. V Hradci Králové: Tiskové družstvo, 1921. 150 s.
Dostupné online. (PDF)
Vydáno: Tiskové družstvo, Hradec Králové, 1921
Licence: PD old 70
Index stran

Z dálných končin volám k tobě,
k modlitbě mé nakloň sluch,
ve svém stánku toužím bydlet,
rodné země pěstit luh.

Dědictví vrať neztenčené
jména tvého ctitelům,
žehnej králi, nechať vládne
šťastně zemi jeho dům.

Pane, ty mé prosby slyšíš,
již se plní prosby sten,
budu v slibech věrný zpívat
tobě chvály den co den.