Ohlasy žalmů/59

Údaje o textu
Titulek: Ohlasy žalmů
Autor: František Žák
Zdroj: ŽÁK, František. Ohlasy žalmů. V Hradci Králové: Tiskové družstvo, 1921. 150 s.
Dostupné online. (PDF)
Vydáno: Tiskové družstvo, Hradec Králové, 1921
Licence: PD old 70
Index stran

Rozhněvav se, krutým, Pane,
stihl jsi nás osudem,
poraženi, rozptýleni,
kterak síly nabudem?

Pomoz! Či nám neslíbila
věrnost tvá ten země pruh?
A ty nechceš táhnout k boji
s lidem svým, ty, jeho Bůh?

Kdo mne doprovodí k městu,
které dals mi v dědictví?
Nicotná je lidská pomoc,
ty, jen ty dáš vítězství.