Ohlasy žalmů/29

Údaje o textu
Titulek: Ohlasy žalmů
Autor: František Žák
Zdroj: ŽÁK, František. Ohlasy žalmů. V Hradci Králové: Tiskové družstvo, 1921. 150 s.
Dostupné online. (PDF)
Vydáno: Tiskové družstvo, Hradec Králové, 1921
Licence: PD old 70
Index stran

Jednou večer žalost přišla ke mně hostem,
ráno vstala se mnou radost zas,
nepohnu se, upevnils mé bydlo, Pane,
bezpečně můj liboval si hlas.

Ty ses odvrátil, a já jsem volal: Pane!
jaký z mé ti krve vzejde zisk?
Zdali bude prach můj tebe oslavovat?
věrnost tvoji hlásat mrtvý pysk?

Ty ses smiloval, mým stal ses pomocníkem,
v radost obrátils mé kvílení.
roztrhs žínici, pás veselí mně podals,
na věky můj dík se nezmění.