Ohlasy žalmů/28

Údaje o textu
Titulek: Ohlasy žalmů
Autor: František Žák
Zdroj: ŽÁK, František. Ohlasy žalmů. V Hradci Králové: Tiskové družstvo, 1921. 150 s.
Dostupné online. (PDF)
Vydáno: Tiskové družstvo, Hradec Králové, 1921
Licence: PD old 70
Index stran

Přineste Pánu slávu a čest,
padněte před ním na tváře svoje,
hlas jeho hřímá v propasti vod,
z mračen si tvoří nádherné voje.

Přineste Pánu slávu a čest,
padněte před ním s nábožnou tváří,
pokynem cedry libánské sklál,
otřásá zemí, plamenem září.

Přineste Pánu slávu a čest,
padněte před ním s vroucími plesy,
hlas jeho pouští roznáší děs,
na horách z listí vysvléká lesy.

Přineste Pánu slávu a čest,
padněte před ním v radostném vděku,
lidu dá sílu, štěstí a klid,
jako král trůní po věky věků.