Ohlasy žalmů/26

Údaje o textu
Titulek: Ohlasy žalmů
Autor: František Žák
Zdroj: ŽÁK, František. Ohlasy žalmů. V Hradci Králové: Tiskové družstvo, 1921. 150 s.
Dostupné online. (PDF)
Vydáno: Tiskové družstvo, Hradec Králové, 1921
Licence: PD old 70
Index stran

Hospodin je světlo mé a spása,
koho bych se báti měl?
Ať se přibližují vojska ke mně,
nebojím se jejich střel.

O jednu jen věc tě žádám, Bože,
bych směl bývat v domě tvém,
sladkost okoušet tvé přítomnosti,
v opojení blaživém.

Ve tvém stánku v dobách utrpení
bezpečnou mám záštitu,
obětuji tobě, zpívám, hraji
šťasten v svatém úkrytu.


Vyslyš, Pane, volání,
po tobě se soužím,
k tobě mluví srdce mé,
po tvé tváři toužím.

Bože, tys můj ochránce
před zlým protivníkem,
všichni opustili mne,
buď mi pomocníkem.

Ukazuj mi cestu svou,
řiď mne v každém díle,
věřím ve tvou dobrotu,
rostu tebou v síle.