Ohlasy žalmů/25

Údaje o textu
Titulek: Ohlasy žalmů
Autor: František Žák
Zdroj: ŽÁK, František. Ohlasy žalmů. V Hradci Králové: Tiskové družstvo, 1921. 150 s.
Dostupné online. (PDF)
Vydáno: Tiskové družstvo, Hradec Králové, 1921
Licence: PD old 70
Index stran

Vyzkoušej mé nitro ohněm,
uvidíš, že v nevině
srdcem toužit kráčím, Pane,
po tvých řádů pěšině.

S úskočníky neobcuji,
s falešníky nesedám,
nenávidím zlomyslných,
bezbožným se vyhýbám.

Tak mne nezahlazuj s lidmi,
v jejichž srdcích hanebnost,
v ústech pomluva a úskok,
v rukou křivda, úplatnost.

Nevinný si myji ruce,
pro tvou svatyni jsem živ,
zázraků tvých hlásám slávu,
buď mi, Pane, milostiv!