Ohlasy žalmů/16

Údaje o textu
Titulek: Ohlasy žalmů
Autor: František Žák
Zdroj: ŽÁK, František. Ohlasy žalmů. V Hradci Králové: Tiskové družstvo, 1921. 150 s.
Dostupné online. (PDF)
Vydáno: Tiskové družstvo, Hradec Králové, 1921
Licence: PD old 70
Index stran

Zkoušej, Pane, srdce mé,
nenalezneš špatnosti,
po tvých cestách chodil jsem,
neviklal se ve ctnosti.

Pod svá křídla schovej mne,
jako zřítelnici střez,
proti nepřátelům svým
volám k tobě do nebes.

Dychtí po mně jako lvi,
sužují mne se všech stran,
povstaň, Pane, proti nim,
bezpečný můj učiň stan.