Ohlasy žalmů/15

Údaje o textu
Titulek: Ohlasy žalmů
Autor: František Žák
Zdroj: ŽÁK, František. Ohlasy žalmů. V Hradci Králové: Tiskové družstvo, 1921. 150 s.
Dostupné online. (PDF)
Vydáno: Tiskové družstvo, Hradec Králové, 1921
Licence: PD old 70
Index stran

Důvěra má v tebe, Hospodine,
že mne chráníš, nikdy nezhyne,
ty jsi Bůh můj, denně sobě říkám,
ty jsi dobré moje jediné.

Za jinými bohy nehoním se,
jejich jmen si v ústa neberu,
tys můj podíl dědičný a kalich,
dáváš zdar mi v každém záměru.

Dals mi rozum, v kraji bydlím krásném,
šťasten rozkošným jsem dědictvím,
v pokoji má duše odpočívá,
dnem i nocí tebe velebím.

Nezkusí tvůj svatý porušení,
nenecháš mé duše v podsvětí,
před tvou tváří, Pane, chodím vždycky,
ruka tvá mne bude držeti.