Ohlasy žalmů/13

Údaje o textu
Titulek: Ohlasy žalmů
Autor: František Žák
Zdroj: ŽÁK, František. Ohlasy žalmů. V Hradci Králové: Tiskové družstvo, 1921. 150 s.
Dostupné online. (PDF)
Vydáno: Tiskové družstvo, Hradec Králové, 1921
Licence: PD old 70
Index stran

Dí pošetilec: Není Boha!
Lid pozoruje Hospodin,
zda rozumný kdo hledá tvůrce,
však nalézá jen hříšný čin.

Lid požírají bezbožníci,
jak chléb by jedli; nikdo z nich
si nevzpomene vzývat Pána.
Kdy zmoudří z poblouzení svých?

Pán přijde a vy zhrozíte se,
on zhatí vašich léček nit,
rod spravedlivých osvobozen
se bude v Bohu veselit.