Ohlasy žalmů/12

Údaje o textu
Titulek: Ohlasy žalmů
Autor: František Žák
Zdroj: ŽÁK, František. Ohlasy žalmů. V Hradci Králové: Tiskové družstvo, 1921. 150 s.
Dostupné online. (PDF)
Vydáno: Tiskové družstvo, Hradec Králové, 1921
Licence: PD old 70
Index stran

Dlouho, Pane, zapomínáš na mne,
dlouho ode mne se odvracíš,
zatím, co já v starostech se chvěji,
nepřítel se vzpíná výš a výš.

Slyš mne, Bože, zjasni moje oči,
bych snad neuhasl do smrti,
by se nepřítel můj neradoval,
řka: má síla všecko rozdrtí.

Důvěřuji v milosrdnost tvoji,
srdce mé se v spáse rozplesá,
vyznám, že jsi učinil mi dobré,
proniknu svou písní nebesa.