Ohlasy žalmů/121

Údaje o textu
Titulek: Ohlasy žalmů
Autor: František Žák
Zdroj: ŽÁK, František. Ohlasy žalmů. V Hradci Králové: Tiskové družstvo, 1921. 150 s.
Dostupné online. (PDF)
Vydáno: Tiskové družstvo, Hradec Králové, 1921
Licence: PD old 70
Index stran

Zaplesal jsem, když jsem slyšel,
v boží město jdeme nyní.
Hle, již stojí naše nohy,
Jerusaléme, v tvé síni.

Svaté město, dome boží,
město dokonalé krásy,
v tobě národ slaví Pána.
jenž mu vládne žezlem spásy.

Vyprošujeme ti štěstí,
blaho těm, již milují tě,
kéž je blahobyt v tvých hradbách,
mír a pokoj oblaží tě.