Ohlasy žalmů/120

Údaje o textu
Titulek: Ohlasy žalmů
Autor: František Žák
Zdroj: ŽÁK, František. Ohlasy žalmů. V Hradci Králové: Tiskové družstvo, 1921. 150 s.
Dostupné online. (PDF)
Vydáno: Tiskové družstvo, Hradec Králové, 1921
Licence: PD old 70
Index stran

Pozdvihuji oči k horám,
zkad mi spása vyjde,
Bůh můj, tvůrce nebe, země,
pomoci mi přijde.

Nedá, by ses zakolísal,
neb tě obejímá
péčí jako věrný strážce,
nespí aniž dřímá.

Hospodin je po tvém boku
hotov ku pomoci,
slunce dnem ti neublíží,
ani měsíc v noci.

Hospodin Bůh střeží zlého
ves tvůj život lidský,
vstup i východ, v každém kroku,
teď i potom, vždycky.