Ohlasy žalmů/10

Údaje o textu
Titulek: Ohlasy žalmů
Autor: František Žák
Zdroj: ŽÁK, František. Ohlasy žalmů. V Hradci Králové: Tiskové družstvo, 1921. 150 s.
Dostupné online. (PDF)
Vydáno: Tiskové družstvo, Hradec Králové, 1921
Licence: PD old 70
Index stran

Luky natahují proti mně,
střely přikládají k tetivám,
prchni do hor, radí přátelé,
já však v Hospodina spoléhám.

S trůnu na nebesích pohlíží
na chuďasa svýma očima,
zkoumá vše a život lidí jej
bezbožných i svatých dojímá.

Každá špatnost se mu protiví,
na hříšníky síru bude dštít,
se zálibou patří na správnost,
spravedlivých bude pevný štít.