Údaje o textu
Titulek: Vávra
Autor: František Ladislav Čelakovský
Zdroj: ČELAKOVSKÝ, František Ladislav. Ohlas písní ruských, Ohlas písní českých. Praha: Orbis, 1948. Národní knihovna, sv. 1. s. 116-117.
Národní knihovna České republiky
Licence: PD old 70

Běží Vávra z Poličky,
nese v mošně hrozníčky,
zpívá sobě cestičkou,
že má mošnu plničkou.

Ale blízko u Brodu
zlou měl chuďas příhodu:
vojáci ho potkali
hrozníčky mu pobrali.

Běží Vávra od Brodu,
pláče pro svou nehodu,
naříká si cestičkou,
že má mošnu prázdničkou.

Vojáci ho potkali,
tuze ho litovali;
v pole zašli, kde co našli,
do mošny mu nandali.

Běží Vávra hopky, hopky,
nese v mošně kozí bobky;
zas si zpívá cestičkou,
že má mošnu plničkou.