Ohlas písní českých/Pomilování

Údaje o textu
Titulek: Pomilování
Autor: František Ladislav Čelakovský
Zdroj: ČELAKOVSKÝ, František Ladislav. Ohlas písní ruských, Ohlas písní českých. Praha: Orbis, 1948. Národní knihovna, sv. 1. s. 118-119.
Národní knihovna České republiky
Licence: PD old 70

Na lávce, nad potokem
loudila černým okem:
Chlapče můj rozmilý,
nebuď tak zpozdilý,
pojď za mnou, dej mi ruku,
nespadneš do potoku.

Poslechni mojí rady,
půjdeme do zahrady;
maličká zahrádka,
rostou v ní jablátka, —
já ti je, můj milý, dám,
protože ráda tě mám.

Cožpak tě polekalo,
vždyť tu nic nevolalo:
chlapče můj, neboj se,
jen ke mně připoj se,
holoubek na stromu spí,
měsíc ho ze sna budí.

Měsíček, hvězdy taky
tratí se mezi mraky:
holečku, dobrou noc,
není žádná pomoc,
nastává k rozchodu čas,
ach, kdy se sejdeme zas!