Ohlas písní českých/Odbytý

Údaje o textu
Titulek: Odbytý
Autor: František Ladislav Čelakovský
Zdroj: ČELAKOVSKÝ, František Ladislav. Ohlas písní ruských, Ohlas písní českých. Praha: Orbis, 1948. Národní knihovna, sv. 1. s. 98-99.
Národní knihovna České republiky
Licence: PD old 70

Po čem víno na hody?
Mariánko z hospody!
Styděla se za písaře,
podvdala se za bednáře;
Mariánce — la la la!
bednář sudy požehná

„Po čem smola? ve fráčku
z kanceláře škrabáčku!
Z takových jen úštipečků
nadělej si příštipečků;
nech si, nech si, nech si je,
táta to je přišije.“