Ohlas písní českých/Neblahé sejití

Údaje o textu
Titulek: Neblahé sejití
Autor: František Ladislav Čelakovský
Zdroj: ČELAKOVSKÝ, František Ladislav. Ohlas písní ruských, Ohlas písní českých. Praha: Orbis, 1948. Národní knihovna, sv. 1. s. 114-115.
Národní knihovna České republiky
Licence: PD old 70

Žala Zuzka u lesíčku,
jel tudy pán na končíku:
však to nebyl žádný pán,
ale byl to milý sám.

„Zelenej se, rozmarýnko!
Rozvesel se, má panenko,
z vojny jede milý tvůj,
v ňadra oči nesklopuj.“

„Zelenej se na hrob kvítí,
srdce moje bolest cítí!
Tři léta jsem čekala,
milého nedočkala.“

„Cos tu, milá, dělávala,
pro mne-li jsi plakávala?
že uvadnul z růže květ,
pro který mne těšil svět.“

„Co jsem smutná dělávala?
S větříčkem jsem vzdychávala,
a s rosičkou plakávala;
lásku jsem vyplakala,
jinému se dostala.“