Ohlas písní českých/Kalendár a ne farár

Údaje o textu
Titulek: Kalendár a ne farár
Autor: František Ladislav Čelakovský
Zdroj: ČELAKOVSKÝ, František Ladislav. Ohlas písní ruských, Ohlas písní českých. Praha: Orbis, 1948. Národní knihovna, sv. 1. s. 142-143.
Národní knihovna České republiky
Licence: PD old 70

Synu milý, bodaj zvážal,
čo pan farár dněska kázal!
Kázal: pomni, človeče,
na smrť, něžli pritěče,
ver ta tvoja mladosť
skoro uteče.

„Ej, čo já dbám na farára,
já sa trímám kalendára:
napred mámy masopust,
potom teprv prijdě poust,
na memento mori
ešče času dosť.“