Ohlas písní českých/Dívčina jak dobrá hodina

Údaje o textu
Titulek: Dívčina jak dobrá hodina
Autor: František Ladislav Čelakovský
Zdroj: ČELAKOVSKÝ, František Ladislav. Ohlas písní ruských, Ohlas písní českých. Praha: Orbis, 1948. Národní knihovna, sv. 1. s. 106-108.
Národní knihovna České republiky
Licence: PD old 70

Oč jsem prosil, Bůh mi dal,
milou přeupřímnou,
z pouhé lásky srdce by
rozdělila se mnou:
ach, to je vám dívčina
jako dobrá hodina!

Dám-li se do skákání,
hupky za mnou skáče;
uroním-li slzičku,
hned mi kvůli pláče:
ach, to je vám dívčina
jako dobrá hodina!

Jestliže ji požádám
někdy o hubičku —
říká: vem si třeba pět,
jsou tvoje, Jeníčku!
Ach, to je vám dívčina
jako dobrá hodina!

Ondyno jsme v poledne
pod lesíčkem stáli,
modráčkové oči se
sladce na mne smály:
ach, to je vám dívčina
jako dobrá hodina!

Já řku: hle, již měsíček
skryl se mezi mraky —
ona hned přisvědčila:
„A hvězdičky taky.“
Ach, to je vám dívčina
jako dobrá hodina!

Otčenášek v kostele
za mne odříkává,
a teprva zdrávasek
pro sebe nechává:
ach, to je vám dívčina
jako dobrá hodina!

Nech moje štěstí mine,
kudy noha kráčí;
nech mi v poli se rodí
trní a bodláčí:
opustím-li dívčinu
jako dobrou hodinu!