K tématu Odysseia je více děl:

České překlady a adaptace eposu Homéra:

Řecké vydání s českými poznámkami editovat

Odvozená nebo Homérem inspirovaná díla editovat

Díla pojednávající o Oddysseie editovat