Odvod má více významů:

Alois a Vilém Mrštíkové
Rok na vsi/Duben/Odvod
Josef Jaroslav Kalina
Básnické spisy (Kalina)/Odvod
Encyklopedické heslo
Ottův slovník naučný/Odvod