Na prahu ráje/U psaní

Údaje o textu
Titulek: U psaní
Autor: Josef Václav Sládek
Zdroj: SLÁDEK, Josef Václav. Na prahu ráje. Znělky Jos. V. Sládka. Praha: nákladem „Lumíra“, 1883. s. 17–18.
Národní knihovna České republiky
Licence: PD old 70

Tak’s růžová, jak v červnu hlohu snítek,
a já tě miluju tak neskonale!
— však teď už jdi! — mám práci, kutíš stále,
jdi, andílku! — tam pannu máš a svítek.

A píšu: „Oplatí vám děti dítek,
co učinili jste pro děcko malé,
a bude chvíle, kdy —“ v tom nenadále
mi ingoust převrhnul ten malý skřítek.

Teď kaboní se, natahuje k pláči:
„Nu mlč! — vždyť hůře ve světě se daří —
tys přece jen můj květ, a to mi stačí!
— Leč až ta ruka má zde jednou zvadne,
pak jako s hlohu květ, s tvých šťastných tváří
ať jeden úsměv — také na ni padne!“