Na prahu ráje/Hodiny

Údaje o textu
Titulek: Hodiny
Autor: Josef Václav Sládek
Zdroj: SLÁDEK, Josef Václav. Na prahu ráje. Znělky Jos. V. Sládka. Praha: nákladem „Lumíra“, 1883. s. 26–27.
Národní knihovna České republiky
Licence: PD old 70

Čtyřicet roků v lopotě a práci!
— však hodin neměli pro chvat a v zmatku:
ve dne je slunce, nocí kohout v statku,
a ráno budí děti je a ptáci.

Teď na stará jim léta pán Bůh splácí —
leč v síni prázdno jest jak po tom sňatku:
tři děti v světě, — čtvrté Bůh vzal v krátku,
— a bábě nějak steskem zrak se ztrácí…

A dědouš koupil hodiny jí bicí!
a v noci teď je oba poslouchají,
jak na ty svoje děti vzpomínají —
Leč rokem, když k nim přijde jedno z dětí,
tu pohledne do vetchoučkých těch lící, —
— a v hodiny… jak jim tak rychle letí!