Na prahu ráje/Děti v práci

Údaje o textu
Titulek: Děti v práci
Autor: Josef Václav Sládek
Zdroj: SLÁDEK, Josef Václav. Na prahu ráje. Znělky Jos. V. Sládka. Praha: nákladem „Lumíra“, 1883. s. 5.
Národní knihovna České republiky
Licence: PD old 70

Tak přiskákaly jako z lesa srnky
a šveholí jak v poli konipasi,
a válí snopy, posběrují klasy,
tváře co růžák, oči jako trnky.

Jak ptáčata se pokrmují zrnky,
hrsť plnu květů, osin plné vlasy; —
pak sednou na mez: Ba to budou časy,
až zakouří se doma plné hrnky!

Pak naložil jich táta plnou kopu,
co nenaložil, vezl na paveze
a na řebřinách pějí nevinňata. —
„Kde nejmladší?“ — teď ulekl se táta.
Kluci je maní zavázali v snopu:
— tam zrovna ještě vříská podle meze.