Na domácí půdě/Hnízda a květy

Údaje o textu
Titulek: Hnízda a květy
Autor: Jaroslav Vrchlický
Zdroj: VRCHLICKÝ Jaroslav. Na domácí půdě
Online na Internet Archive
Vydáno: Praha: Eduard Valečka, 1888. s. 52 – 53.
Licence: PD old 70

Kam křídla andělů se chýlí v letu
a kde zavadí o stromy a keře,
tam vzplane haluz v bílém, rudém květu,
tam najdeš hnizda ve haluzí šeře,
z těch vůně se a z oněch píseň line
a z obou štěstí v lidstva stezky stinné.

Co hnízd tu visí po keřích a sadech!
Co květů bují podle cesty všude!
Co písní kol se v perlí vodopádech,
co vůně řine i kol chaty chudé! —
Žel, vůně s květy s pestré země řízy
a písně s ptáky v podjeseni zmizí.

I zželelo se bohu, že je krátké
to štěstí z hnízd a květů jako vesna,
tož hnízda jiná stvořil, odkud sladké
se perlí písně, jásot, hudba plesná.
zkad vůně dýše věčně stejná, svěží;
ta hnízda rovněž u cest lidských leží.

To místa svatá, genius v nichž prodlí
v své tvůrčí práci, z těchto hnízd se řine
proud věčné hudby, v níž se lidstvo modlí,
proud vůně, která s vesnou nezahyne:
To cítím vždy, když v jarní písni ptačí
se ku Bertramce procházka má stáčí.