Muni/2016/září/Za výzkumem do Saúdské Arábie

Údaje o textu
Titulek: Za výzkumem do Saúdské Arábie
Autor: Masarykova univerzita, Martin Vérteši
Zdroj: Muni : měsíčník Masarykovy univerzity, září 2016. S. 18. Dostupné online. ISSN 1801-0806
Vydáno: 19. září 2016
Licence: CC BY 3.0

Třiadvacetiletý absolvent chemie na přírodovědecké fakultě Peter Horváth využil volno před nástupem na magisterské studium a získal stáž na prestižní King Abdullah University of Science and Technology v Saúdské Arábii. Od května do září se tam podílel na unikátním výzkumu fotovoltaických článků.

Horváth se podobnému tématu věnuje i v Brně, je členem výzkumné skupiny profesora Petra Klána z ústavu chemie, a laboratoř je tak jeho druhým domovem. Po ukončení bakalářského studia hledal stáž v oboru, během níž by si rozšířil obzory.

„Chtěl jsem strávit čas na zajímavé univerzitě v zahraničí a podílet se na podobném výzkumu jako na Masarykově univerzitě,“ popisuje student. Ideální nabídku našel přes Visiting Student Research Program a po dvou online pohovorech byl přijat do Solárního a fotovoltaického výzkumného centra.

Na pobřeží Rudého moře tak Horváth prováděl organické syntézy molekul. „Jedná se o molekuly, které by měly fungovat jako takzvaní donoři neboli dárci v organických fotovoltaických článcích. Jsou to látky, které absorbují sluneční záření, což způsobuje jejich excitaci – přechod elektronu z nejvýše obsazeného do nejnižšího neobsazeného orbitalu,“ popisuje mladý vědec.

Zmíněný elektron pak podle jeho slov přeskočí do organického akceptoru, a způsobí tak separaci náboje a vytvoření elektrického potenciálu. „Ten potom v makroskopickém měřítku vytvoří napětí na svorkách fotovoltaického článku,“ líčí Peter Horváth. Na stáž získal stipendium z grantového programu Talenty Nové Evropy.

Za sebou toho má už víc než většina jeho vrstevníků. Kromě stáží ve výzkumných laboratořích v Česku, na Slovensku či ve Francii publikoval řadu textů v odborných časopisech a na dalších pracuje.

„V budoucnu bych chtěl pokračovat v akademické kariéře, plánuji tedy ještě doktorské studium,“ prozrazuje Horváth. Kromě studia se věnuje třeba létání na větroních, plavání či fotografování.

Prostředí, ve kterém se student v Saúdské Arábii pohybuje, je z českého pohledu neobvyklé. Celý univerzitní kampus i s ubytovacím zařízením, plážemi a dalšími budovami je součástí uzavřeného areálu, do kterého kromě studentů a zaměstnanců nikdo nesmí.

„Univerzita má také vlastní nemocnici, hasiče, autobusy či taxíky. Za poznáním typické arabské kultury tak musím jezdit do přilehlého města,“ popisuje Horváth a doplňuje, že většinu akademiků zde tvoří cizinci, jen asi desetina jsou Arabové.