Moderní básníci francouzští/U moře (Lahor)

Údaje o textu
Titulek: U moře
Autor: Jean Lahor
Zdroj: Moderní básníci francouzští. Praha : Jos. R. Vilímek, vyd. okolo 1893. s. 257.
Národní knihovna České republiky
Licence: PD old 70
Překlad: Jaroslav Vrchlický
Licence překlad: PD old 70

Pojď poslouchati proudů zpěv,
jich smích a vzdechy a jich řev.

Ve stínu, co tak zpívají,
bezčetné kosti zrývají.

To smíchu změť a křik a řev,
zda slyšíš mořských proudů zpěv?

Ted posměšná, ted truchlivá
ta hudba plesem vyznívá.

Tu smíchu změť, ten křik a řev,
pojď poslouchati proudů zpěv.

Noc jde, od země do nebes
je všecko taj a všecko děs.

Zda slyšíš mořských proudů zpěv,
jich smích a vzdechy a jich řev?

Kam vlny jdou, jich noc a jas?
Kam láska, jež teď vzniká v nás?