Moderní básníci francouzští/Myšlénka (Dorian)

Údaje o textu
Titulek: Myšlénka
Autor: Tola Dorian
Zdroj: Moderní básníci francouzští. Praha : Jos. R. Vilímek, vyd. okolo 1893. s. 149.
Národní knihovna České republiky
Licence: PD old 70
Překlad: Jaroslav Vrchlický
Licence překlad: PD old 70

Myšlénka hvězda je a hoří osaměle,
je pohled planoucí nad pouští země ztmělé;
nad ducha pochmurným se mořem skvěje
a oheň přináší. Tak velký trojstěžeň,
jenž hoří se všech stran, co jemu blesk se směje,
štván vichrem uhání v šílenství prohlubeň.