Moderní básníci francouzští/Kristu

Údaje o textu
Titulek: Kristu
Autor: Paul Manivet
Zdroj: Moderní básníci francouzští. Praha : Jos. R. Vilímek, vyd. okolo 1893. s. 307.
Národní knihovna České republiky
Licence: PD old 100
Překlad: Jaroslav Vrchlický
Licence překlad: PD old 70

Ó Kriste! Smutný úděl nechal’s nám!
Nám příliš těžký je tvůj smírný kříž!
Ó králi židů, dal’s nám velkou říš,
říš bolesti, v níž vladař byl jsi sám.

Tvůj hřeb dlaň naši rve a bolí tam,
bok oštěp trhá, jazyk pálí číš,
v prach smýkají nás, kdo chcem k tobě výš,
tvé božství těžké lidským mrákotám.

Při smrti tvé svět v propast tmy se zřítil,
v svůj rubáš člověk zahalený cítil,
že na kolébku jeho lehly stíny.

Neb odkázal’s nám, Kriste, bol svůj stálý,
ty, v smrti hložím ověnčený králi,
nám v dlaň jsi vložil svoje žezlo z třtiny.