Moderní básníci francouzští/Kam jdou duše?

Údaje o textu
Titulek: Kam jdou duše?
Autor: Louis le Lasseur
Zdroj: Moderní básníci francouzští. Praha : Jos. R. Vilímek, vyd. okolo 1893. s. 268.
Národní knihovna České republiky
Licence: PD old 100
Překlad: Jaroslav Vrchlický
Licence překlad: PD old 70

Na lodě, které nad vodou
se chvějí, rád se dívám v tuše,
neb moře, kudy lodě jdou,
se rovná nebi, kam jdou duše.

Ty lodě jezdí sem a tam,
cíl jejich plavby je přec známý;
leč kam jdou duše, rci, ó kam
které se rozžehnaly s námi?

Když ztroskotána lodice,
své moře přes ní valí hněvy,
z ní zbude trosek směsice,
co z duše zbude — nikdo neví.

Přec jednou z dálných mořských cest
se vrátí lodník v domov sladký,
však, již odešli v náruč hvězd,
ti nevrátí se nikdy zpátky.

Na žen a dětí výkřiky
se chová nebe tvrdě, hluše;
ocean vrátí lodníky —
nevrátí Nekonečnost duše.