Moderní básníci francouzští/Do lodě!

Údaje o textu
Titulek: Do lodě!
Autor: Ulrich Guttinguer
Zdroj: Moderní básníci francouzští. Praha : Jos. R. Vilímek, vyd. okolo 1893. s. 206–207.
Národní knihovna České republiky
Licence: PD old 70
Překlad: Jaroslav Vrchlický
Licence překlad: PD old 70

Nuž rychle, v přístavu loď leží
a kolébá se ve třtinách,
je čisté nebe, vánek svěží,
a jilmy chví se ve vlnách.
Bůh, jenž ty břehy v rozkoš ladí,
nad námi bdí a hlídá nás;
nuž moudří, blázni, staří, mladí,
          do loďky v ráz!

Ku břehu z dálky chvátám, k vzmachu
juž veslo prudce uchytím.
Nač, drahá, tonula bys v strachu,
ó jen mne strhni k ňadrům svým!
Ty bojíš se, když bouře řádí?
Mřít spolu blaho jest a jas;
sem blázni, moudří, staří, mladí,
          do loďky v ráz!

Sem rovněž rychle, plachý dave,
vy děti ze vsi spějte k nám;
na čisté vodě loďka plave
jak kolébka teď sem a tam.
Na chvilku odtud spějte rádi,
zpět přivedu vás všecky zas;
nuž blázni, moudří, staří, mladí,
          do loďky v ráz!

Na ostrov tance, písní, zpátky
chci přivésti vás všecky sem,
kde odpovídá ohlas sladký
na jména těch, jež milujem.
Na cesty rozkoš ráda pádí,
můj milující slyšte hlas,
a blázni, moudří, staří, mladí,
          do loďky v ráz!