Moderní básníci francouzští/Co jest poesie?

Údaje o textu
Titulek: Píseň
Autor: Alfred de Musset
Zdroj: Moderní básníci francouzští. Praha : Jos. R. Vilímek, vyd. okolo 1893. s. 361–362.
Národní knihovna České republiky
Licence: PD old 70
Překlad: Jaroslav Vrchlický
Licence překlad: PD old 70

Vzpomínku zahnati, myšlénku upevniti
tak, že se kolébá na zlaté ose, svítí
nejistá, prchavá a přece bez hnutí;
snad pro vždy zvěčniti sen, přelud, mžiknutí
a pravdu milovat i krásu, souzvuk hledat,
za echem genia se v srdci vlastním zvedat,
bez cíle nazdařbůh sám zpívat, smát se, lkát,
ze slova, pohledu, úsměchu, stonu tkát
své dílo, v kterém strach a kouzlo hrají spolu,
     na perlu změnit slzu bolu:
Toť vášeň básníka, toť jeho v žití skvost,
toť jeho život sám, toť jeho ctižádost.