Moderní básníci angličtí/Strom na Rivelinu

Údaje o textu
Titulek: Strom na Rivelinu
Autor: Ebenezer Elliott
Původní titulek: The Tree of Rivelin
Zdroj: Moderní básníci angličtí (1700—1800), překlady Jaroslava Vrchlického. Praha : Jos. R. Vilímek, vyd. okolo 1900. s. 163–164.
Městská knihovna v Praze (PDF)
Licence: PD old 70
Překlad: Jaroslav Vrchlický
Licence překlad: PD old 70

Blesk jako Arab proletěl
šer luny a spěl výš,
kde Rivelin se v boji chvěl,
svit hvězdný, mračen tíž.
Stoletým stromem lomcoval,
do větví začal prát,
kdo v také bouři znamenal
ten hromný kmenu pád?
Však zas žhnou hvězdy v zástupech
spí modrá vlna zas,
na skalách s třtinou v smíchu mech
si šepcí — slyš jich hlas:
Rivelin holý brázdí vzduch
bez obra zří v lesk niv,
ó pozor, Moci! Velkýť Bůh
a v mstu je spravedliv!
Ó skloň se, Pýcho! Davů stesk,
kdož tvoří štěstí tvé,
to budoucnosti není blesk,
co jiných domy rve.
I hvězdy schvátí bledý děs,
chví balvan se i zem,
červ do křoví a do zdi vlez,
když Bůh jde v hněvu svém.
Však pod bleskem-li neschýlí
se Upasový strom,
van lehký hravě docílí,
co nedokázal hrom!