Malý koledníček/V veselé vánoční hody

Údaje o textu
Titulek: V veselé vánoční hody
Autor: neznámý (lidová)
Zdroj: Pazdírek, Ludevít R. Malý koledníček. Sbírka nejoblíbenějších písní, vánočních koled a popěvků o Ježíškovi. 37. vydání. Brno: Oldřich Pazdírek, 1939. s. 41–42.
Moravská zemská knihovna v Brně
Licence: PD traditional

1. V veselé vánoční hody,
zpívejte dítky koledy
o tom, co se vskutku stalo,
že se lidem narodilo
děťátko.

  1. Onoť světa Spasitelem, — slovo učiněné tělem, — Syn Boží a Syn člověka, — Otec budoucího věka, — děťátko.
  2. Jehož Panenka počala, — v zimě v chlévě porodila, — položila do jesliček, — obvinula do plenčiček — děťátko.
  3. Volek, oslíček tu stáli — a na Pána jsou dýchali, — zahřívali nemluvňátko, — roztomilé pacholátko, — děťátko.
  4. Slunce stvořil’s a hvědičky, — zde ve tmě ležíš, maličký; — Ty, jenž všemu oděv dáváš, — sám jsi nahý a nic nemáš, — děťátko.
  5. Chudí duchem pastuškové — vydali se v chvály nové. — Vítej k nám, andělský Králi, — Tebe jsme z dávna žádali, — děťátko.
  6. S nimi také k Tobě jdeme — a z tebe se radujeme. — Vítej, Slávo, andělíčků, — Synu Boží, náš bratříčku, — děťátko.