Malý koledníček/Pastýři Betlemští

Údaje o textu
Titulek: Pastýři Betlemští
Autor: neznámý (lidová)
Zdroj: PAZDÍREK, Ludevít R. Malý koledníček. Sbírka nejoblíbenějších písní, vánočních koled a popěvků o Ježíškovi. 37. vydání. Brno: Oldřich Pazdírek, 1939. s. 49.
Moravská zemská knihovna v Brně
Licence: PD traditional
Související: Pásli ovce Valaši

Pásli ovce Valaši
při Betlémském salaši.

Anděl se jim ukázal,
do Betléma jim kázal.

A tam běžte, pospěšte,
Ježíška tam najdete.

A On leží v jesličkách,
obvinutý v plenčičkách.

Maria Ho kolébá,
svatý Josef Mu zpívá.

Hajej, belej, synu můj,
svatý Josef, pěstoun Tvůj.

Maria se starala,
kde by plének nabrala.

Utrhneme z růže květ,
obvineme celý svět.